Výklopné brány Berry

VÝKLOPENÉ BRÁNY BERRY

Osvedčená výklopná brána Berry sa vyklápa smerom von, skôr ako sa zasunie pod strop Vašej garáže. Viac ako 20 motívov brány z ocele a dreva Vám poskytujú voľnosť pri stvárnení…
Sekcionálne garážové brány

SEKCIONÁLNE GARÁŽOVÉ BRÁNY

Moderná a elegantná sekcionálna brána sa otvára kolmo nahor. Tak získate viac miesta pred garážou a v garáži – rozhodujúca výhoda…
Garážová rolovacia brána RollMatic

GARÁŽOVÁ ROLOVACIA BRÁNA ROLLMATIC

Automatická garážová rolovacia brána od firmy Hörmann vytvára skutočne veľa miesta pred garážou a vo vnútri garáže…
Do boku posuvná sekcionálna brána

DO BOKU POSUVNÁ SEKCIONÁLNA BRÁNA

Plná výška prejazdu a jednoduchý prechod. S optimálne nastaveným hnacím systémom alebo ako brána s ručným ovládaním.