Doplnkové menu

DIŠTANČNÝ RÁMIK

Aby sa ešte viac znížila tvorba kondenzátov v slabo izolovanej oblasti rámu izolačného skla, môže sa namiesto hliníkového dištančného rámika použiť dištančný rámik z ušľachtilej ocele. Tým sa povrchová teplota v oblasti okraja skla zvýši a tvorba kondenzátu sa redukuje.

DIŠTANČNÝ RÁMIK Z UŠĽACHTILEJ OCELE

Povrchová teplota v oblasti skleného okraja s dištančným rámikom z ušľachtilej ocele sa zreteľne zvýši a tým minimalizuje vznik kondenzátov a pliesní – a zároveň sa zlepšuje celková energetická efektívnosť okna a Váš pocit pohodlia.

Výhody:

  • Vyššia povrchová teplota v okrajovej zóne izolačného skla
  • Zníženie pocitu prievanu znížením cirkulácie vzduchu v blízkosti okna
  • Redukcia tvorby kondenzátov a pliesní
  • Zlepšenie tepelnej izolácie okna
  • Lepšia statika a tým obmedzenie prehnutia veľkoplošného zasklenia
  • Viditeľný vzhľad vysokokvalitnej ušľachtilej ocele

 

ISO-DIŠTANČNÝ RÁMIK

Okrem dištančného rámika z hliníka a ušľachtilej ocele dosahuje Internorm-ISO-dištančný rámik najvyššiu celkovú energetickú efektivitu okenných systémov.

Priebeh izotermy s hliníkovým dištančným rámikom

01[1].jpg

Ilustrácia okna s tvorbou kondenzátu

Priebeh izotermy s dištančným rámikom z ušľachtilej ocele

02[1].jpg

Ilustrácia okna bez príp. s veľmi nízkou tvorbou kondenzátu

03[3].jpg

Tepelný odpor zvnútra Rsi = 0,25m2K/W; tepelný odpor zvnútra Rsa = 0,04m2K/W; vzduch zvnútra: +20°C; vzduch zvonku: –10°C, zvnútra sadrová omietka/zvonku izolačná omietka 060; HLZW 0,39; sklo 4b/12g/4/12g/b4; dištančný rámik hliníkový (vľavo) príp. ušľachtilá oceľ (vpravo).

Upozornenia k vlastnej farbe

Materiály použité pri všetkých výrobkoch zo skla majú zafarbenie podmienené surovine, ktorá pri nanášanej hrúbke môže byť zvýraznená. Aby sa splnili požiadavky s prihliadnutím na šetrenie energie, používajú sa pokované sklá. Aj tieto majú vlastnú farbu. Táto vlastná farba môžu byť pri prezeraní a/alebo pri kontrole rozdielne rozpoznateľná. Farebné odchýlky odtieňu sú možné na základe obsahu oxidu železnatého, procesu pokovania, nanášania ako aj zmenami hrúbky skla a štruktúrou okna a nedá sa im vyhnúť.