Doplnkové menu

IZOLAČNÉ SKLÁ

Internorm je jediný výrobca značkových okien s vlastnou výrobou izolačných skiel. Tak sa zabezpečí nadštandardná kvalita aj pri izolačnom skle.

Skutočnosť, že asi 30 % tepla z domu sa môže strácať cez okná, zdôvodňuje vzrastajúci dopyt po vysoko tepelne izolačných oknách. Aby zabezpečil trend po inovačných, vysoko tepelnoizolačných 3-jitých riešeniach skla, prebudoval Internorm kapacitu s treťou linkou izolačných skiel a tým sa stal najväčším výrobcom izolačných skiel v Rakúsku.

02[1].jpg

Izolačný priestor medzi sklami

Pokovenie ušľachtilým kovom, ktoré je tenučko nanesené na povrch skla a vzácnymi plynmi v priestore medzi sklami sa ušetria náklady na kúrenie. Ako vzácne plyny sa používajú argón a kryptón, ktoré vykazujú podstatne nižšiu tepelnú vodivosť ako vzduch a tak znižujú dodatočne straty tepla smerom von. Rozdiely tepelnoizolačnej hodnoty Ug vyplývajú z rozdielnych štruktúr pokovania a vzácnych plynov. Preto vznikajú lepšie tepelnoizolačné hodnoty pri 3-jitom zasklení oproti 2-jitému zaskleniu.

Tepelná ochrana zasklenia 3-Sklom

Vysoko izolačné vlastnosti Internorm-okenných systémov s 3-jitým tepelnoizolačným zasklením umožňuje oproti 2-jitému zaskleniu až 40 % viac sklenej plochy pri rovnakých nákladoch na kúrenie.

01[1].jpg

Internorm-okenná technológia zabezpečuje optimálnu klímu v miestnosti v každom ročnom období: Teplé okolité plochy pôsobia príjemne. Práve na tomto mieste blahodárne pôsobí tepelnoizolačné zasklenie s 3-sklom. Dobrými izolačnými vlastnosťami je teplota na povrchu skla blízka k teplote vzduchu v miestnosti, a tak sa zabráni chladnej clone.

Pri okne vznikne príjemné miesto a blahodárna klíma. Použitím podobných izolačných skiel sa značne zlepší energetická bilancia a tým sa znížia náklady na kúrenie. Z toho sa teší nielen Vaša peňaženka, ale aj životné prostredie, pretože šetrením energie sa zredukuje produkcia škodlivých látok.

Tvorba kondenzátorov

Vplyvom určitých podmienok môže vzniknúť aj pri izolačnom skle na vnútornej príp. vonkajšej strane kondenzát. Pri izolačných sklách s nízkou izolačnou vlastnosťou môže dôjsť k tvorbe kondenzátov alebo námrazy na základe nízkej povrchovej teploty izolačného skla, v prípade, že sa vzduch veľmi rýchlo ochladí a prekročí sa maximálny stupeň nasýtenia vzduchu vodnou parou.