Doplnkové menu

Nové zasklenie SOLAR+

Nové štandardné sklo od Internormu sa vyznačuje špeciálnym pokovením SOLAR+. 3jité-izolačné sklo vykazuje extrémne vysokú tepelnú izoláciu, okrem toho má vynikajúce solárne zisky (g-hodnota -> tabuľka nižšie), ktoré je možné inak realizovať iba s 2-jitým zasklením. Na základe tohoto špeciálneho pomeru tepelnej izolácie (Ug) a prestupu energie (g-hodnoty) sú tieto sklá perfektne vhodné na použitie v solárnej stavbe.

01[1].jpg

Obzvlášť v studených ročných obdobiach optimálne využíva slabé slnečné žiarenie a udržiava získané teplo v budove. Vysoká g-hodnota umožňuje optimalizovať získanie pasívnej solárnej energie aj keď nie je celkom optimálna poloha stavby alebo exaktne južné smerovanie zasklenia.

TU VYHRIEVAJÚ OKNÁ

Pri 3-jitom zasklení SOLAR+ je celková priepustnosť energie o 20 % vyššia ako pri 3-jitom štandardnom zasklení. Tým sa zvýši aj solárny zisk energie o 20 %. Zasklením získate zdarma dodatočné kúrenie!

PLUS PRE OCHRANU KLÍMY

Efektívne využitie energie je jedno z najdôležitejších opatrení proti klimatickej zmene. Okná – s klimatickou ochranou od Internormu dosahujú vďaka technológii energeticky úsporných 3-skiel a vďaka inovatívnemu špeciálnemu pokoveniu SOLAR+ optimálne solárne zisky a zaručujú maximálnu tepelnú izoláciu. To znižuje aj tvorbu emisií CO2 a SO2.

VIAC SVETLA - VIAC BRILANTNOSTI: SOLAR+

Vysoký prechod svetla vedie k príjemnejšej svetlosti vo vnútri: dôležitá prednosť.

G-HODNOTA:

Celkový stupeň priepustnosti energie (g-hodnota) udáva, koľko percent slnečnej energie sa dostane cez zaskelnie do miestnosti.

Na základe rovnakej hrúbky skla vyplýva podľa EN 410 g-hodnota 61 % prestup svetla 73%.

02[1].jpg

TECHNICKÉ HODNOTY 3-JITÉHO ZASKLENIA SOLAR+

Ug-hodnoty podľa EN 673:

  • SOLAR+ 36 mm: 4b/12gAr/4/12gAr/b4 Ug 0,8 W/m²K
  • SOLAR+ 40 mm: 4b/14gAr/4/14gAr/b4 Ug 0,7 W/m²K
  • SOLAR+ 42 mm: 4b/15gAr/4/15gAr/b4 Ug 0,7 W/m²K
  • SOLAR+ 44 mm: 4b/16gAr/4/16gAr/b4 Ug 0,7 W/m²K
  • SOLAR+ 48 mm: 4b/18gAr/4/18gAr/b4 Ug 0,6 W/m²K