Doplnkové menu

VRSTEVENÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLÁ

Ochrana pred vlámaním aktívnou a pasívnou bezpečnosťou

Vrstvené bezpečnostné sklo pozostáva z minimálne dvoch sklenných tabúl, ktoré sú navzájom spojené elastickou, vysoko bezpečnostnou fóliou, aby sa aj pri rozbití úlomky skla navzájom zlepili. Týmto sa znižuje riziko poranenia pri zničení skla a umožňuje po rozbití udržať zvyšky črepín pohromade vo VSG-okennej jednotke.

01[1].jpg

Rozbitie skla s VSG (úlomky sú zalepené)

Pomocou vrstvených bezpečnostných skiel sa chránite príp. Váš majetok pred útokom tretej osoby. Pri údere alebo náraze sa sklo síce môže rozbiť, ale črepiny sa udržia na vysoko pevnej fólii. Tým sťažíte zlodejom vniknúť do Vášho domova.

02[1].jpg

Rozbitie skla bez VSG

Prostredníctvom vrstveného bezpečnostného skla zostanú črepiny po rozbití prilepené na bezpečnostnej fólii a zasklenie zostane uzatvorené. Nebezpečenstvo poranenia padajúcimi črepinami a úlomkami skla sa tým zminimalizuje.

KALENÉ – BEZPEČNOSTNÉ SKLO (ESG)

Ochrana pred poranením

Pri výrobe kaleného bezpečnostného skla sa sklo rozohreje na určitú teplotu a potom sa kontrolovane rýchlo ochladí. Tým vznikne dlhodobé rozloženie napätia v skle, ktoré dáva sklu podstatne zvýšenú odolnosť voči mechanickému a termickému napätiu.

Ak sa pri zvýšenom zaťažení sklo rozbije, rozpadne sa na najmenšie kúsky bez ostrých hrán. Tým sa značne redukuje nebezpečenstvo poranenia v porovnaní s normálnym Float sklom.

3-JITÉ SKLO V HMOTNOSTI 2-JITÉHO SKLA

Odľahčená tepelná izolácia

Špeciálnou metódou zvyšovania tvrdosti skla je možné vyrobiť veľmi tenké sklá, ktoré sú vyhotovené ako bezpečnostné sklá. Na jednej strane majú výhodu v nízkej hmotnosti – to je aj dôvodom použitia predovšetkým pri združených oknách.

Na druhej strane sa zvyšuje tepelná izolácia, tým sa optimalizujú Vaše náklady na kúrenie a aktívne prispievate k ochrane prostredia.

03[1].jpg