Bezpečnosť

INTERNORM - S ISTOTOU SPRÁVNE ROZHODNUTIE!

Internorm garantuje už  80 rokov svojou spoľahlivosťou, životnosťou a rozsiahlymi skúsenosťami vo výrobe okien a dverí. Preto Vám môžeme ponúknuť rozsiahle záruky. Navyše je každý produkt označený tzv. "Identity Nr." - jednoznačným číslom výrobku. Toto nám pomáha rýchlo a presne reagovať na Vaše prípadné otázky. 

Značka kvality dokazuje kvalitu a spoľahlivosť našich výrobkov, počnúc od "Austria-Gütezeichen" cez "RAL-Gütezeichen" pre okná a profily až po certifikáciu ISO 9001. Vychutnajte si bezpečnosť veľkej značky!

MIERU VAŠEJ BEZPEČNOSTI URČUJETE SAMI!

Aby ste sa vo Vašom domove cítili bezpečne a príjemne, máte k dispozícii takmer neobmedzené možnosti bezpečnostných opatrení, pretože dom ponúka zlodejom veľa šancí:

  • žiadne príp. nedostatočne inštalované poplašné zariadenie 
  • nedostatočné osvetlenie
  • predmety v okolí domu- na šplhanie sa
  • nenápadné vstupy cez záhradu
  • zasunutý kľúč vo dverách 
  • otvorené okná na poschodí
  • okná a balkónové dvere v polohe sklopnej, príp. nezabezpečenej alebo nedostatočne chránené
  • nezabezpečené alebo nedostatočne chránené pivničné alebo strešné okná 
  • bez bezpečnostného zasklenia 
  • neuzamknuté, nezabezpečené alebo nedostatočne  chránené vchodové a vedľajšie vchodové dvere 

Slabé miesta sú vždy pozvánkou pre zlodejov. Viac ako polovica všetkých zlodejov vniká cez okná alebo terasové dvere.

Obsiahle poradenstvo o možných účinných opatreniach je prvý dôležitý krok k väčšej bezpečnosti. Sériovo sú všetky Internorm- okenné systémy vybavené základným stupňom bezpečnosti.