I-tec: Revolučné Internorm-technológie

REVOLUČNÝ SYSTÉM UZAMYKANIA

So štýlom architektúry rastú nároky na dizajn okna. Preto udávame nové kritéria v oknárskej branži.

Vo firme Internorm je už niekoľko rokov štandardom používať skryté pánty, preto sme tento princíp previedli aj na funkčnú škáru a viditeľné kovanie používame iba tam, kde je to nutné.

Nový systém uzamykania nepotrebuje žiadne viditeľné uzamykacie časti na ráme. Spojenie uzamykacích klapiek prebieha neviditeľne v dutých komorách profilu krídla.

Revolúcia vo výstavbe okna
Integrovaný systém uzamykania v home pure plast/hliníkovom príp. plastovom okne KF 500 je vybavené úplne novým uzamykaním.

Miesto vyčnievajúcich uzamykacích čapov preberáme integrované klapky, ktoré bezpečne uzamknú krídlo.

Komfortné čistenie
Čistenie rámu sa zjednoduší, pretože tu nie sú potrebné žiadne uzamykacie protikusy. Len niektoré časti na krídle vyčnievajú, a medzi jednotlivými časťami sa nachádza hladký, ľahko čistiteľný plastový povrch profilu.

Bezpečnosť, ktorá presvedčí
Špeciálna uzamykacia technika zodpovedá štandardnému vyhotoveniu už v odolnostnej triede RC2 podľa EN 1627-1630 – sériovo testovanej ochrane proti vlámaniu.

Stabilita a dizajn pre náročných
Veľkorysé plochy okien a energiu šetriace 3-sklo vyžadujú vyhotovenie ťažkých krídel. Moderná konštrukcia ložiskových častí umožňuje udržať hmotnosť krídla do 130 kg pri kompaktnorm dizajne.

   

itec_verriegelung_geschlossen[1].jpg

itec_verriegelung_offen_01[1].jpg

itec_verriegelungviergelenkelager_01[1].jpg

itec_Lueftung_SK[1].gif

ČERSTVÝ VZDUCH A ŠETRENIE ENERGIE

Zdravie Čerstvý vzduch zabezpečuje pocit zdravia a pohody, dobrý spánok, vysokú schopnosť koncentrácie a výkonnosti. Aj alergici si môžu vydýchnuť - zabudovanie filtrov zabraňuje vniknutiu jemného prachu a peľu z kvetov. Riadeným I-tec Vetraním sa zabráni tvorbe plesní.

Šetrenie energie
Nekontrolovateľné nárazové a dlhodobé vetranie vedie k vysokým energetickým stratám. I-tec Vetranie je vybavené výmenníkom tepla. Tým získaných 86 % tepelných ziskov redukuje energetické straty na minimum.

Dizajn
I-tec vetranie je kompletne integrované do nového home pure okenného systému KF 500. Na vonkajšej a vnútornej strane okna sú vidieť iba úzke vetracie mriežky. Tým nedochádza k narušeniu vonkajšej a vnútornej architektúry ako pri pôvodných vetracích systémoch. Vetranie je zabudované súčasne s montážou okna.

Komfort
Okná s integrovaným I-tec Vetraním zásobujú permanentne obývacie priestory čerstvým, čistým vzduchom. Pritom vzniká automatická výmena vlhkého vzduchu, nepríjemných pachov a škodlivých látok za čerstvý vzduch. Priamo na okne upevnený riadiaci prvok umožňuje komfortné ovládanie vetrania.

Bezpečnosť
Pri výmene vzduchu zostáva okno zatvorené. Tým sa zachováva ochrana proti vlámaniu. Pri odchode z domu nevzniká žiadna pochybnosť, či bolo okno po vetraní zatvorené.

  

 itec_lueftungsgitter[1].jpg

itec_lueftung_01[1].jpg

itec_Beschattung_SK[1].gif

INTEGROVANÉ TIENENIE

Energeticky sebestačné - fotovoltické žalúzie
Všetky Internorm- zdvojené okenné systémy môžu byť vybavené žalúziami ovládanými na motor bez externého zdroja prúdu. Energia sa získava priamo na okne z fotovoltického modulu integrovaného do krytu žalúzie, čím je elektromotor nezávilslý a sebestačný na zdroji prúdu. Energia sa ukladá do akumulátora a podľa potreby je pripravená na odber. Permanentné nabíjanie akumulátora vzniká už pri difúznom dennom svetle.

Výhody
  • žiadne náklady na energiu
  • žiadne výdavky na zabudovanie
  • žiadne búracie práce

pretože nie je potrebný prívod elektrickej energie.

Tým je možné slnečnú ochranu optimálne použiť aj pri rekonštrukcii, pretože tu často nie je k dispozícii elektrický prúd. Žalúzie sú hneď po montáži funkčné a takmer u všetkých Internorm- zdvojených okien možné dodatočne namontovať. Ovládanie prebieha cez bidirekcionálny prijímač – možnosť skombinovať ovládanie viacerých žalúzií súčasne.

itec_Verglasung_SK[1].gif FIX_O_ROUND_133x60[1].png

 
 itec_beschattung_photovoltaik[1].jpg

CELOOBVODOVÁ INOVÁCIA

Mnohé okenné systémy sa spájajú s rámom iba v niekoľkých bodoch. Internorm poskytuje FIX-O-ROUND Technology za účelom dosiahnutia dokonalej celoobvodovej fixácie – sériovo.

Výhoda tejto technológie spočíva v celoobvodovom spojení okenného rámu so sklennou tabuľou. Tým sa výrazne zlepšuje stabilita, tepelná a zvuková izolácia, bezpečnosť proti vlámaniu a funkčnosť okna počas celej svojej životnosti

  
itec_verglasung_fixOround[1].jpg