Čerstvý vzduch a šetrenie energie

Zdravie
Čerstvý vzduch a šetrenie energie sú zásadné výhody vetrania integrovaného priamo v okne. Čerstvý vzduch zabezpečuje pocit zdravia a pohody, dobrý spánok, vysokú schopnosť koncentrácie a výkonnostseti. Aj alergici si môžu vydýchnuť - zabudovanie filtrov zabraňuje vniknutiu jemného prachu a peľu z kvetov. Riadeným I-tec Vetraním sa zabraňuje tvorbe plesní a zreteľne sa zlepšuje kvalita vzduchu v miestnosti.

Šetrenie energie
Nekontrolovateľné nárazové a dlhodobé vetranie vedie k vysokým energetickým stratám. I-tec Vetranie je vybavené výmenníkom tepla. Tým získaných 86 % tepelných ziskov redukuje energetické straty na minimum.

Dizajn
I-tec Vetranie je kompletne integrované do okenných systémov KF 500, KF 410 a KV 440. Na vonkajšej a vnútornej strane okna sú vidieť iba úzke vetracie mriežky. Tým nedochádza k narušeniu vonkajšej a vnútornej architektúry ako pri pôvodných vetracích systémoch. Vetranie je zabudované súčasne s montážou okna.

Komfort
Okná s integrovaným I-tec Vetraním zásobujú permanentne obývacie priestory čerstvým, čistým vzduchom. Pritom vzniká automatická výmena vlhkého vzduchu, nepríjemných pachov a škodlivých látok za čerstvý vzduch. Priamo na okne upevnený riadiaci prvok umožňuje komfortné ovládanie vetrania. I-tec Vetranie je dodatočne možné úplne pohodlne riadiť cez SmartWindow systém per Tablet alebo Smartphone.

Bezpečnosť
Pri výmene vzduchu zostáva okno zatvorené. Tým sa zachováva ochrana proti vlámaniu. Pri odchode z domu nevzniká žiadna pochybnosť, či bolo okno po vetraní zatvorené.