Montáž, komplexné služby pri výmene okien

Odborná montáž okien a dverí je predpokladom bezchybnej funkčnosti a dlhodobej spokojnosti.

Aj tepelná ochrana a tesnosť hrajú v bytovej výstavbe a pri renovácii dôležitú úlohu. Práve v oblasti pripojenia k murivu môže dochádzať k veľkým tepelným stratám. Prax ukazuje, že práve v tejto oblasti sa môže tvoriť kondenzát a plieseň. Správne pripojenie okna k stavebnému objektu - je podmienkou bezchybnej montáže.

Nechajte si Vaše okná a dvere zabudovať iba školeným personálom ako je Váš Internorm [1st] window partner. Garantuje Vám zabudovanie podľa stavu techniky a tým dodržanie noriem, predpisov a zohľadnenie stavebno-fyzikálnych zásad, ktoré sú pri montáži nevyhnutné.

   montage-1[1].jpg

 

NAJLEPŠIE VÝROBKY - LEN TAK DOBRÉ AKO JE ICH MONTÁŽ

Odborná montáž Vám zaručuje:

 • ochranu pred vniknutím dažďa a vetra zvonku do vnútra
 • vynikajúcu tepelnú a zvukovú izoláciu
 • žiadnu tvorbu kondenzátu v pripojovacej škáre medzi oknom a murivom
 • dlhodobú funkčnosť a spokojnosť,
 1. Teplota vzduchu a vlhkosť vzduchu v miestnosti: Spojenie s múrom (pripojovacia škára) musí byť zvnútra dookola trvale vzduchotesne uzavretá. Toto zabráni tomu, aby vlhký, teplý vzduch z miestnosti vnikol do škáry, tu ochladol a vznikol kondenzát alebo pleseň.
 2. Tepelná/zvuková izolácia: Stredná rovina stavebnej pripojovacej škáry sa musí úplne vyplniť izolačnou hmotou. Táto rovina preberá tepelnú a zvukovú izoláciu, nie však funkciu utesnenia pred vetrom a vlhkosťou.
 3. Teplota vonkajšieho vzduchu, dážď, vietor atď.: Spojenie k murivu musí byť zvonku dookola natrvalo utesnené pred vetrom a nárazovým dažďom. Tieto požiadavky neplatia len pre okná, ale aj v oblasti pripojenia parapetu.
 4. Vlastná váha: Prenos zaťaženia sa vykoná nosnými podložkami, ukotvenie cez špeciálne rámové skrutky alebo kotvy (klince nezodpovedajú stavu techniky). Odstupy upevnenia závisia od materiálu rámu.
 5. Pohyby konštrukcie rámu / stavby: Deformácie spôsobené zaťažením vetrom, úžitkovým zaťažením a teplotnou rozťažnosťou sa musia preniesť ukotvením a dištančnými rozperkami. Pohyby podmienené konštrukciou stavby (špeciálne pri veľkých otvoroch) musia byť vyriešené už v projekte – elementy nesmú byť v žiadnom prípade zaťažené konštrukciou stavy.
  
Montage_Acht_geben[1].jpg
Montage_Dichtebene_innen[1].jpg   Montage_Dichtebene_mittlere[1].jpg   Montage_Dichtebene_aussen[1].jpg
ZVNÚTRA oddeľuje tesnenie vnútornej klímy od vonkajšej. Zabraňuje tvorbe kondenzátu v oblasti pripojovacej škáry. Na to je vhodná tesniaca fólia alebo certifikované trvalo pružné tesnenie ako silikón. (viď. modelový príklad)   STREDOVÉ utesnenie medzi okenným rámom a múrom musí byť kompletne vyplnené tepelnoizolačným materiálom. Zaručí potrebnú tepelnú a zvukovú ochranu. (viď. modelový príklad)   ZVONKU musí utesnenie splniť ochranu pred vetrom a nárazovým dažďom. Tieto požiadavky neplatia len pre okná, ale aj pre oblasť pripojenia parapetných dosiek. (viď. modelový príklad)

 

NÁSLEDKY NEODBORNE VYKONANEJ MONTÁŽE

Neodborná montáž okien vedie k zvýšeným tepelným stratám, ale môže vzniknúť aj značné poškodenie v dôsledku vlhkosti, pocitu prievanu a zníženie zvukovej izolácie, čo môže spôsobiť poruchy stavieb.

Tieto škody vznikajú vtedy, ak je okno jednoducho zapucované do muriva a nie je použité tesnenie. Teplý a vlhkom nasýtený vzduch z miestnosti sa dostane do škár medzi okno a murivo, ochladí sa a vytvorí kondenzát. Skôr či neskôr vznikne neodvratné napadnutie pliesňou.

PROFESIONÁLNA MONTÁŽ PODĽA TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV

Montage_kurze_Aluschale_Altbau[1].jpg

Každé okno má byť zabudované „podľa technických štandardov“ (Ö-Norm B5320, DIN 4108-7 u. VOB Teil C, EnEV §5 odsek 1/dauerhaft luftundurchlässig – jeweils in der letztgültigen Fassung).

To znamená, že sa dodržiavajú pravidlá, ktoré sú technicky aktuálne a skutočne uznávané ako v praxi, tak aj v teórii. Okrem toho musia byť dodržané tiež zákonné nariadenia na šetrenie energie ako aj tepelná, zvuková a požiarna ochrana.

MODELOVÉ PRÍKLADY PRE LEPŠIU IZOLÁCIU A ZABRÁNENIU VZNIKU TEPELNÝCH MOSTOV

Krátky hliníkový kryt k zabráneniu vzniku tepelných mostov a zvýšeniu bezpečnosti pri hnanom daždi.

 

Montáž novostavba

Montage_Modell_bsp_Neubau[1].jpg

MODELOVÉ PRÍKLADY PRE NOVOSTAVBU

Vnútorné tesnenie s fóliou

 1. Tepelná príp. zvuková izolácia
 2. Tesniaca fólia zvonku, difúznejšie otvorená ako znútra (tesnosť voči hnanému dažďu, vetru)
 3. Podomietková pripájacia lišta zvonku alebo komprimovaná tesniaca páska, difúznejšie otvorená ako znútra (tesnosť voči hnanému dažďu, vetru)
 4. Tesniaca fólia zvnútra (vzduchotesná)

Podľa stavebnej situácie môžu byť vhodné aj iné materiály (trvalo pružné tesniace látky, špeciálne podomietkové pripájacie lišty).

 

TIPY A UPOZORNENIA K VNÚTORNEJ KLÍME

Aj keď Vaše okná budú namontované podľa technických štandardov, môže dôjsť k roseniu a tvorbe kondenzátu. To je prirodzený, fyzikálny jav.

Ako sa tvorí kondenzát?
Kondenzát sa tvorí, keď vlhký, teplý vzduch narazí na studený povrch. Teplý vzduch môže viazať podstatne viac vody ako studený. Ak sa potom teplý vzduch schladí (napr. na tabuli skla), vyzráža sa prebytočná časť vody zo vzduchu ako kondenzát.

Ako zabránite/znížite zrážaniu vody na tabuli skla?
Optimálna tepelná izolácia vytvorená tesnými škárami, izolačným zasklením a izolačnými vrstvami hrá dnes veľkú úlohu. Vlhký, teplý vzduch tým ale zostáva v miestnosti. Preto sa musíte sami postarať o reguláciu vlhkosti vo Vašich miestnostiach - dostatočným vetraním a správnou teplotou v miestnosti. Optimálna teplota je od ca. 20° C pri cca 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu, ktorá by mala prevládať nielen v miestnostiach, ale aj v ostení okna. Čím nižšie teplota klesne a /alebo vlhkosť stúpne, tým skôr sa vytvorí kondenzát.

Ako správne vetrať?
Otvorte Vaše okná kompletne viackrát cez deň cca na päť minút. Zabezpečte prievan, aby vlhký vzduch vo vnútri miestnosti sa vymenil za vonkajší suchý vzduch. Teplota v miestnosti sa síce na niekoľko minút zníži, ale zásobníky tepla ako stena, podlaha alebo nábytok sa v tejto krátkej chvíli iba minimálne ochladia. Čerstvý vzduch sa opäť rýchlo zohreje a energetické straty sú minimálne.

Okrem odbornej montáže má veľký význam aj správne ošetrenie a údržba Internorm- kvalitných výrobkov.