Novostavba & Rekonštrukcia

Okná určujú charakter domu a sú spojením s vonkajším svetom. Okná sú predovšetkým prirodzeným zdrojom svetla, ktoré navodzujú príjemnú atmosféru bývania a tým podporujú pocit zdravia a pohody.

Energeticky efektívne stavať

Nielen pasívne domy pomáhajú pri šetrení energie - taktiež v konvenčnom dome je možné ušetriť enormne veľa energie a CO2. Predpokladom je zodpovedajúce Know-how - Váš kompetentný Internorm obchodný partner Vám rád poradí.

Energetický certifikát

V krajinách EU je od roku 2006 energetický certifikát pri novostavbách povinný. Je to druh dokladu pre Váš dom a obsahuje užitočné informácie ako napr. potreba energie, tepelné straty cez jednotlivé stavebné časti a vetraním, energetické zisky zo slnka ako aj vykurovacie náklady Vášho domova. Pri neskoršej prestavbe alebo rekonštrukcii domu sú tieto údaje veľmi užitočné pri výpočte rozličných opatrení.

Najdôležitejším parametrom v energetickom certifikáte je takzvaný energetický ukazovateľ. Tento označuje najpoužívanejšiu porovnávaciu hodnotu na opísanie tepelnej kvality obvodového plášťa budovy a vypovedá, aká je potreba energie na vykurovanie obytnej plochy na m2 ročne. Energetický ukazovateľ sa udáva v kWh/m²a.

TuI_Neubau_01[1].jpg

Orientácia okien a dverí

Aby ste slnko mohli ideálne využívať, orientujte Vaše okná prevažne na juh, západ a východ. Veľké okenné plochy orientované na juh, vytvoria dobrú energetickú bilanciu a vnesú svetlo a život do Vašich miestností.

Aby ste predišli prehriatiu miestností, mala by sa už pri plánovaní stavby zohľadniť príprava na tieniacu techniku. Dodatočne je možné integrovať aj ochranu proti hmyzu.

Dbajte na to, aby boli vchodové dvere zabudované tak, aby boli chránené pre poveternostnými podmienkami. Pri južnej orientácii vchodových dverí s tmavým povrchom, môžu vzniknúť pri nechránenom zabudovaní veľmi vysoké teploty na povrchu, ktoré môžu viesť k funkčným problémom. Pri západnej orientácii treba dbať na to, aby vchodové dvere boli dostatočne chránené pred hnaným dažďom.

Stavebné otvory a zamerania

Okno

 • Šírka okna: svetlosť stavebného otvoru mínus 20 mm
 • Výška okna: svetlosť stavebného otvoru mínus 50 mm
 • Šírka balkónových dverí: svetlosť stavebného otvoru mínus 20 mm
 • Výška balkónových dverí: rozmer od spodnej hrany prekladu po hornú hranu hotovej podlahy mínus 10 mm

Vchodové dvere

 • Šírka vchodových dverí: svetlosť stavebného otvoru mínus 20 mm
 • Výška vchodových dverí: rozmer od spodnej hrany prekladu po hornú hranu hotovej podlahy mínus 10 mm
 • Pre použitie normovanej veľkosti je potrebná svetlosť stavebného otvoru od šírky 1100 mm a výšky 2130 mm

Čo je dôležité

Chceme Vám uľahčiť uskutočňovanie Vašich vlastných predstáv, aby ste sa - aj vďaka Vášmu novému zdroju svetla - skutočne cítili ako doma! Pre lepšiu orientáciu nájdete na stiahnutie náš dotazník na kúpu okien príp. dverí.

Dôležité informácie o renovácii

Vysoké ceny za energiu, ochrana klímy a zavedenie energetického certifikátu vedú k tomu, že investície do renovácie sa rýchlo vrátia. Staré "energetické žmýkačky" môžu byť jednoducho a pohodlne nahradené modernými, vysoko tepelnoizolačnými Internorm - okennými systémami, ktoré šetria náklady na kúrenie.

Spotrebu energie znižovať už od začiatku Ako ukazujú štúdie, zvýšenie teploty o dva stupne je ešte zvládnuteľné bez väčších národohospodárskych škôd, ale potom sa to stáva kritickým. Hlavným dôvodom klimatických zmien sú celosvetovo emisie CO2. Najefektívnejším a zároveň najhospodárnejším spôsobom zníženia emisií sú opatrenia, ktoré znížia spotrebu energie už od začiatku.

Tipps_Waermeverluste_12[1].jpg

Tony CO2 - možnosť úspory

Tento poznatok je o to zaujímavejší, keď človek zistí, odkiaľ CO2- emisie pochádzajú: za skoro jednu tretinu „hriešníkov“ je zodpovedný priemysel a doprava, ale 40 % vzniká na základe zle izolovaných budov.

Pretože len cez okná uniká 25 až 30 % tepla z domu a tak vznikne väčšia potreba kúrenia príp. chladenia. Zabudovaním moderných okien by sme sa mohli každý rok vyhnúť tonám CO2. Keby sa v priemernom dome s 20 oknami, ktoré sú 25 rokov staré, vymenili okná za nové, určené pre pasívne domy, mohli by sme ročne ušetriť skoro dve tony CO2. Pri výmene za staré okná s jedným sklom, ktoré ešte horšie izolujú, by to bolo dokonca skoro päť ton.

Energetická certifikácia budov - stimul pre úsporné opatrenia

Od roku 2009 je energetický certifikát povinný aj pre staré budovy. Energetický certifikát je centrálny prvok EU smerníc pre budovy a umožňuje tak ako stavebníkom, tak aj nájomcom alebo kupcom porovnanie a stanovenie energetickej náročnosti konkrétnej budovy.

Najdôležitejším ukazovateľom v energetickom certifikáte je takzvaný energetický ukazovateľ. Tento označuje najpoužívanejšiu porovnávaciu hodnotu na opísanie tepelnej kvality obvodového plášťa budovy a vypovedá, aká je potreba energie na vykurovanie obytnej plochy na m2 ročne. Energetický ukazovateľ sa udáva v kWh/m²a.

Energetický certifikát sprehľadňuje tepelnú kvalitu budov a účinnosť energetických systémov. Takto certifikované nehnuteľnosti si nielen udržia svoju hodnotu, ale ju aj zvýšia.

Najdôležitejšie údaje energetického certifikátu pre obytné budovy:

 • potreba energie na vykurovanie budovy a porovnanie k referenčným hodnotám
 • potreba tepla na ohrev úžitkovej vody
 • Potreba energie na vykurovaciu techniku
 • konečná potreby energie
 • odporúčania pre opatrenia

Tepelná renovácia - výmena okien jednoducho a profesionálne Vaša požiadavky ako stavebníka: Menšie náklady na kúrenie – vyššia energetická efektívnosť a trvácnosť – jednoducho vyšší komfort bývania!

Internorm rád splní Vaše nároky, a pritom šetríte hneď dvojnásobne: Na jednej strane nákladmi na kúrenie na základe najvyššej energetickej efektívnosti - lepšou tepelnou izoláciou okien. Na druhej strane správnym a tým tesným stavebným pripojením okien.

Spoľahnite sa pritom na top- vyškolených a certifikovaných montážnych špecialistov - Internorm [1st] window partnerov! Ponúkajú Vám perfektnú výmenu okien: bez problémov, rýchlo, čisto a pohodlne!